Die instrument wat hier gewys word is een van die drie oorspronklike siters van Ur wat ontdek was in 1929. Dit word tans aangehou in museums in Pensylvania,London en Baghdad. Die instrumente is nie langer speelbaar nie.

Dit is ongeveer 4 550 jaar oud en dateer voor die konstruksie van die Groot Piramides en selfs Stonehenge in Engeland.

Inleiding

In April 2003 het Mnr. Andy Lowings 'n groep gestig om 'n egte, maar speelbare weergawe van die bogenoemde Goue Siter van Ur, wat onlangs in Baghdad beskadig is, te maak.

Die inspirasie kom van steenwerke wat in die Chicago Orientale Museum tentoongestel word. Dit stel die vroegste snaarinstrumente voor, en dateer in die tyd van Genesis!

Dit was nog nooit op die egte manier gedoen deur die gebruik van die regte oorspronklike kleefstowwe, Sumariese streekshout, en die korrekte gebruik van goud van die regte kwaliteit en digtheid. Die vaardighede vir die hervervaardiging van die harp bestaan wel in die wereld vandag. Ons het vir die beste vaksmanne gevra om by te dra deur donasies van hulle werk te skenk. Dit is 'n belangrike deel van die projek dat die egtheid die antieke aard van die harp reflekteer.

Die bulkop siter, wat aangehou word in die Baghdad Museum, kry baie blootstelling in die pers regoor die wereld as gevolg van die gebeure in Irak. Daar is baie belangstelling om die hervervaardigde instrument te hoor speel.

In die laaste 3 jaar is daar hard probeer, en baie werk ingesit, om die drome van 'n egte weergawe van die Goue Siter van Ur te verwesenlik.

 


Die werk is nou voltooi, en die Goue Siter van Ur kan in sy volle glorie gesien word soos dit verskyn in die fotos.

As jy voel jy het die vaardighede om by te dra tot die doelwit van die projek, maak gerus met ons kontak. Ons wil graag van jou hoor.
Kontak ons asseblief
info@lyre-of-ur.com

Enige borgskap om die harp verder bekend te stel word verwelkom.

Ons wil dit graag vir jou speel en die storie vertel dwarsoor die wereld.

Hierdie projek is nie vir wins nie,
en is nie-polities vir alle doeleindes.